مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مصطفی
نام خانوادگی:سلطانی
پست الکترونیک:soltani@urd.ac.ir
نخصص ها:فقه و اصول ، ادیان و مذاهب

زندگی نامه

اینجانب دوران ابتدایی را در زادگاهم روستای آهنگر کلا هوازپی دشت که از توابع مهم شهرستان آمل است گذراندم . برای ادامه تحصیل تا دیپلم به شهرستان آمل رجوع کردم . در سال تحصیلی62 ـ 61 موفق به اخذ دیپلم شدم . پس از آن راهی حوزه علمیّه قم گردیده ام . دوره مقدّماتی را در مدرسه سعادت طی کردم . پس از آن همچون دیگر طلاب به فراگیری علوم حوزوی در حوزه ادامه دادم و در سال 1378 دروس سطح را به اتمام رساندم . همپای دروس حوزوی ، آموزش و فراگیری علوم عقلی را آغاز کردم . بحث عقلی را به صورت خصوصی نزد علمای فن تلمذ نموده ام . این را با کتاب بدایه الحکمه آغاز و با اسفار به پایان رساندم . از سال 1371 در درس خارج فقه و اصول شرکت کردم . در سال 1375 به صورت تخصصی به فراگیری علوم فوق با گرایش3 تشیع پرداختم . این زمان همپای تحصیل مشغول تدریس و پژوهش در این بخش از علوم شدم. از سال 1380 تا کنون به صورت خاص مشغول تحقیق پیرامون فرقه زیدیه هستم .