تشیع بصره در قرون نخستین
34 بازدید
محل نشر: تاریخ اسلام (دانشگاه باقرالعلوم) » پاییز 1381 - شماره 11 »(46 صفحه - از 25 تا 70
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
منابعِ تاریخی بصره را شهری سنّی و طرفدار عثمان معرفی کرده‏اند، در حالی که بصره قدیم فی الجمله شیعه عثمان بوده نه بالجمله. استعمال واژه شیعه علی(ع) در مقابل شیعه عثمان در محاورات مردم بصره و... گویای این مدّعا است که شیعیان از آغاز در حیات سیاسی ـ مذهبی شهر تأثیر گذار بوده‏اند؛ از این رو باید پیشینه تشیعِ بصره را همگام با تولد شهر دانست، هر چند این گروه از جمله اقلیت‏های مذهبی شهر به شمار می‏آمدند. در قرنِ پنجم، تفکر شیعی در این شهر بسط و گسترش یافت و مذهبِ غالبِ شهر شد. مقاله حاضر به ارائه شواهدی در اثبات وجود تشیع در بصره در قرون نخستین می‏پردازد. واژه‏های کلیدی: بصره، تشیع، شیعه علی(ع)، شیعه عثمان، قیام. ______________________________ 1 پژوهشگر مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.