ولایت فقیه از دیدگاه ابن فهد حلی
34 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » بهار 1383 - شماره 25 » (16 صفحه - از 159 تا 174)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
منابعی که به مسأله ولایت فقیه پرداخته‏اند،1 نقطه آغازین طرح نظریه ولایت عامه فقیه را قرن دوازدهم و سیزدهم هجری، و ملا احمد نراقی را مؤسس آن می‏دانند؛ اما در حقیقت این نظریه از آغاز غیبت کبرا در فقه شیعه مطرح بوده است. در زمان شیخ مفید ظهور ابتدایی داشته و در قرن نهم «ابن فهد حلی» استوانه‏های اساسی این تفکر را پایه ریزی کرد و آن را با صراحت در فقه شیعه مورد بحث قرار داد. پس از اوست که ملا احمد نراقی در تلاشی بهنگام میراث سلف را احیا و تجدید کرد. آنچه نقش ابن فهد به عنوان پایه‏ریز این تفکر را مورد تأکید قرار می‏دهد این بیان ابن فهد است که: بر فقیه اقامه حدود به نیابت از ولی عصر جایز است و لازم است مردم او را یاری کنند، فقیه به نیابت از امام معصوم مجاز به دریافت خمس و مصرف آن است و نیز فقیه می‏تواند به نیابت از معصوم به اقامه نمازجمعه اقدام کند. هر یک از این آرا می‏تواند دلیل و گواه ادعای مقاله باشد. واژه‏های کلیدی: ولایت فقیه، فقه سیاسی، فقه شیعه، ابن فهد حلی، ملااحمد نراقی، ولایت استقلالی ______________________________ 1 دانش آموخته حوزه علمیه قم و عضو هیأت علمی مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.