تصوف در آفریقا
43 بازدید
محل نشر: هفت آسمان » تابستان 1383 - شماره 22 »(18 صفحه - از 229 تا 246)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
مدت‏ها قبل از استقرار نهایی اسلام در افریقا، مردان مقدس و مرشدان، با بخش‏هایی از این قارّه تصادفا ارتباط پیدا کرده بودند. مبلغان صلح‏جوی مسلمان و اشراف‏زادگان بازرگان قبل از اسلامی‏شدن کامل این مناطق، از آنجا عزیمت کرده و با آرامی آنجا را ترک کرده بودند، به گونه‏ای که ساکنان آن مناطق آنها را از یاد برده بودند. بسیاری از بازرگانان اولیه نیز به سبک خود مبلّغ بودند. هر گاه آنان به صورت کاروانی سفر می‏کردند و برای تجارت یا استراحت توقف می‏کردند، نمازشان را به جماعت می‏خواندند. این عمل بر ساکنان محلی تأثیر بسیاری می‏گذاشت. بازرگانان، آرام آرام و به تدریج، هر چه که بومیان افریقا به آیین آنها علاقه‏مند می‏شدند، بازرگانان، معلّمان و مردان مقدّسی را که داوطلب تعلیم اسلام به بومیان بودند با خود به آن مناطق می‏بردند. این مردان مقدس و صوفی عقائد و اصول اسلام را به بومیان می‏آموختند و عملاً انجام شعائر و مناسک را به آنها نشان می‏دادند و برکت (نیروی معنوی رازآلود) خود را در جمع بین امور دنیایی و دینی به کار می‏گرفتند. برخی از مبلغان اولیه زندگی خود را وقف این هدف کردند و با وجود سختی‏های بسیار، سالیانی را در مناطق بیگانه سپری کردند. «این پیشگامان مصمم اسلام، همانند نقش‏آفرینان در یک فرهنگ مکتوب که اسرارشان ______________________________ 1 مشخصات کتاب‏شناختیِ این اثر از این قرار است: Ibrahim Doi, Abdur-Rahman, Sufism in Africa, In: Islamic Spirituality, Ed. Nasr, Seyyed Hossein, NewYork, 1997, PP.290-303.